Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun finaalivaiheeseen valitut kymmenen tiimiä ovat jättäneet lopulliset kilpailuehdotuksensa. Finalistiratkaisujen joukossa on keskenään erityyppisiä ehdotuksia siitä, miten Helsinki pääsee mahdollisimman kestävällä tavalla eroon kivihiilen käytöstä lämmöntuotannossa vuoteen 2029 mennessä.

Finalistitiimit valittiin marraskuussa 2020, jonka jälkeen tiimit ovat osallistuneet kilpailun yhteiskehittämisvaiheeseen. Yhteiskehittämisvaiheen aikana tiimit saivat tukea ja lisätietoa pystyäkseen kehittämään ratkaisuansa edelleen. Vaiheen keskiössä oli joulukuussa järjestetty boot camp -tapahtuma.

Lopullisissa kilpailuehdotuksissa on keskenään erityyppisiä ratkaisuja hyödynnettäväksi Helsingin lämmityshaasteessa. Ehdotusten joukossa on muun muassa monipuolisia kokonaisratkaisuja, joista osassa hyödynnetään useita eri lämmönlähteitä ja yhdistetään jo käytössä olevaa teknologiaa uudella tavalla. Mukana on myös kilpailuehdotuksia, jotka sisältävät täysin uudenlaista teknologiaa. Ratkaisujen joukossa on uudenlaisia ideoita muun muassa lämmön varastointiin ja siirtämiseen, hukkalämmön hyödyntämiseen sekä energiankulutuksen ohjaamiseen ja kuluttajien aktivointiin. Joukossa on myös ei-teknisiä innovaatioita, jotka mahdollistavat tulevaisuuden kestävien ratkaisujen toteutuksen ja hajautettujen ja keskitettyjen ratkaisujen yhdistämisen.

Tiimit poikkitieteellisiä ja kansainvälisiä

Finalistitiimeissä on kussakin useita asiantuntijoita moninaisilta osaamisalueilta. Finalistien joukossa on startup-yrityksiä, isoja alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja muita asiantuntijaorganisaatioita sekä eri yrityksistä muodostuvia kansainvälisiä konsortioita.

Finalistitiimeissä on mukana organisaatioita muun muassa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Italiasta, Hollannista, Puolasta, Unkarista, Itävallasta ja Ranskasta. Suurimmassa osassa tiimeistä on asiantuntijoita ja organisaatioita useammasta eri maasta. Useissa tiimeissä on edustettuna myös suomalainen asiantuntijuus ja mukana on myös täysin kotimaisia tiimejä.

Finalistit ja voittaja julkistetaan maaliskuussa

Kansainvälinen tuomaristo arvioi finalistitiimien lopulliset kilpailuehdotukset ja tekee päätöksen voittajasta helmikuun aikana. Tuomariston jäse ovat Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja), Sanna Syri (Aalto-yliopisto), Robert Stoner (MIT Energy Initiative), Martin Young (World Energy Council), Brian Vad Mathiesen (Aalborgin yliopisto) ja Hans Jørgen Koch (Nordic Energy Research). Arvioinnissa käytettävät kriteerit ovat ehdotuksen ilmastovaikutus, vaikutus luonnonvaroihin, kustannusvaikutus, toteuttamisaikataulu, toteutettavuus, toimitusvarmuus ja kapasiteetti.

Finalistitiimit ja -ratkaisut sekä kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa. Helsingin kaupunki on sitoutunut jakamaan kilpailun opit ja tulokset avoimesti, jotta myös muut kaupungit voivat hyödyntää niitä omassa ilmastotyössään.

Kaupungit avainroolissa – Covid 19 -pandemia ei pysäytä Helsingin ilmastotyötä

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ja sen hillitsemisessä avainrooli on kaupungeilla. Covid-19-pandemiasta huolimatta Helsingin kaupungin ilmastotyö jatkuu vahvana. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä, siksi kestävän lämmitystavan löytämisellä on ratkaiseva vaikutus hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemisessä. Yli puolet Helsingin lämmitysenergiasta tuotetaan tällä hetkellä kivihiilellä, jonka käytöstä luovutaan vuoteen 2029 mennessä. Helsinki haluaa löytää kivihiilen korvaajaksi pitkäaikaisesti kestäviä ratkaisuja eikä siksi halua siirtyä laajamittaiseen biomassan käyttöön.

Helsinki haluaa toimia alustana uusille, kestäville ja innovatiivisille ratkaisuille ja avasi 27. helmikuuta 2020 kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Helsinki Energy Challenge -kilpailuun on osallistunut 252 tiimiä 35 eri maasta eri puolilta maailmaa. Ensimmäisen kilpailuvaiheen tiimeissä oli yhteensä 1 528 asiantuntijaa ja innovaattoria eri puolilta maailmaa pohtimassa ratkaisua Helsingin lämmityshaasteeseen. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun verkkosivusto (englanniksi)

 

 

Viimeisimmät artikkelit