Datan käytön kasvaessa myös sähkön kulutus konesaleissa kasvaa ja niissä syntyy huomattava määrä lämpöä. Telian ja energiayhtiö Helenin suunnitelmana on kytkeä Telian Pitäjänmäen datakeskus kaukolämpöverkkoon ja lämmittää datakeskuksesta kerätyn lämmön avulla helsinkiläisiä koteja.

Lämpöpumpun avulla datakeskuksesta saadaan vähintään 1,3 kertaa enemmän lämpöä, kuin mitä se kuluttaa sähkönä.

Konesalit ovat erinomainen alueellinen lämmönlähde

Kaukolämpöjärjestelmässä on tapahtumassa muutos keskitetystä lämmöntuotannosta kohti hajautettua järjestelmää, jossa asiakkaat voivat toimia sekä kuluttajina, että tuottajina. Olemassa oleva kaukolämpöverkko toimii erinomaisena alustana uusille hiilineutraaleille ratkaisuille. Konesalit ovat erinomainen lämmönlähde, koska ne tuottavat lämpöä tasaisesti vuoden ympäri.

Helsingin datakeskuksen tuottamalla hiilineutraalilla kaukolämmöllä arvioidaan voivan lämmittää jopa 20 000 asuntoa. Tämä korvaisi fossiilisten polttoaineiden käyttöä energianlähteenä.

Telia ja Helen ovat sitoutuneita Helsingin kaupungin ilmastokumppanit -verkostoon, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tukea Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Lisää aiheesta
Helen

Viimeisimmät artikkelit