Ilmastokumppanit

Yhteistyötä Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän välillä

Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat olla mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä. Verkoston toimintaan voivat osallistua ns. tukijäseninä myös esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja järjestöt.

Ilmastokumppaneiden tavoitteena on:

  • Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi
  • Viestiä tuloksista
  • Jakaa osaamista parhaista käytännöistä

Mitä ilmastositoumus tarkoittaa?

Ilmastokumppaneiden jäsenet määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet lähivuosille. Tavoitteiden tulee tähdätä nykytilan parantamiseen ja ylittää nykyinen lainsäädännön taso.

Miten Ilmastokumppanien verkosto toimii?

Verkostossa luodaan uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman yritystoiminnan ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Verkoston toimijat saavat viimeisintä tietoa kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Myös yrityksen omissa tiloissa voidaan järjestää verkostoon liittyviä tapahtumia.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki allekirjoittaa ilmastositoumukset Helsingin puolesta. Sitoumusten toteutumisesta raportoidaan vuosittain koordinaattorille. Tavoitteet ja saavutukset julkaistaan näillä verkkosivuilla.

Yhteydenotot:

Heta Itämäki, Ilmastokumppanit-verkoston koordinaattori
Puh. 040 682 6320
ilmastokumppanit@hel.fi

Aamuwebinaari 6.10.2020: Tiekartoista päästövähennyksiin - yrityksen hiilineutraalisuustavoitteet käytännössä

Hiilineutraalisuus on tavoite, jota kohden yhteiskunnan pitää kulkea. Sekä yritykset, että kaupungit ovat tehneet omia tiekarttojaan, mutta ovatko päästöt vähentyneet?

Millaisilla toimenpiteillä suunnitelmat muuttuvat todeksi? Aamuwebinaarissa aihetta lähestyttiin PwC:n ja UPM:n näkökulmista.

Seminaari 22.10.2019: Vastuullisuus kilpailuvalttina – hankinnat ilmastonmuutoksen hillinnässä