Ilmastokumppanit

Kiitos kiinnostuksestasi Helsingin Ilmastokumppanit -verkostoa kohtaan, mukavaa, että olet päätynyt verkkosivustollemme! Helsingin hiilineutraalisuustavoite kiristyi uudessa kaupunkistrategiassa vuodesta 2035 vuoteen 2030. Sen myötä Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma tullaan päivittämään. Samassa yhteydessä myös Ilmastokumppanien toimintamalli päivitetään.

Tiedotamme asiasta lisää alkuvuodesta 2022.

Yhteistyötä Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän välillä

Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat olla mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä. Verkoston toimintaan voivat osallistua ns. tukijäseninä myös esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja järjestöt.

Ilmastokumppaneiden tavoitteena on:

  • Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi
  • Viestiä tuloksista
  • Jakaa osaamista parhaista käytännöistä

Mitä ilmastositoumus tarkoittaa?

Ilmastokumppaneiden jäsenet määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet lähivuosille. Tavoitteiden tulee tähdätä nykytilan parantamiseen ja ylittää nykyinen lainsäädännön taso.

Miten Ilmastokumppanien verkosto toimii?

Verkostossa luodaan uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman yritystoiminnan ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Verkoston toimijat saavat viimeisintä tietoa kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Myös yrityksen omissa tiloissa voidaan järjestää verkostoon liittyviä tapahtumia.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki allekirjoittaa ilmastositoumukset Helsingin puolesta. Sitoumusten toteutumisesta raportoidaan vuosittain koordinaattorille. Tavoitteet ja saavutukset julkaistaan näillä verkkosivuilla.

Yhteydenotot:

ilmastokumppanit@hel.fi

Ilmastokumppanit

Aineistot

Tilaisuuksien materiaalit

Webinaari 12.2.2021: SDG:t vastuullisuustyön keskiössä
Aamuwebinaari 3.12.2020: Vastuullinen sijoittaminen

Miten vastuullisuus ja sijoittaminen liittyvät yhteen? Mitä on vaikuttavuussijoittaminen? Mikä merkitys mittareilla on ESG-sijoittamisessa? Miltä vastuullisuus näyttää sijoituskohteen näkökulmasta?

Vastuullisen sijoittamisen aamuwebinaari järjestettiin yhteistyössä OP ryhmän kanssa.

Seminaari 22.10.2019: Vastuullisuus kilpailuvalttina – hankinnat ilmastonmuutoksen hillinnässä

Painetut vuosiraportit

Vuodesta 2018 eteenpäin raportointi on tehty sähköisesti, viimeisimmät sitoumukset ja saavutukset löytyvät organisaatiokohtaisilta sivuilta.