Helsingin kaupungin ja Helsingin elinkeinoelämän yhteistyöverkosto Ilmastokumppanit on saanut mukaansa lisää jäseniä.

Ilmastokumppaneita on nyt kaikkiaan lähes 90, kun mukaan lasketaan uudet jäsenet, jotka ovat ESL Shipping Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Finlandia-talo Oy, Gofore Oyj, Keva, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, Metso Outotec Oyj ja Sodexo Oy.

Kattava verkosto on tarpeen jo siitä syystä, että kaupunki tarvitsee kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kumppaneita.

”Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Jotta siihen päästään, meidän on toimittava yhdessä”, sanoo etäyhteydellä tilaisuuteen osallistunut apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Uudet kumppanit kokoontuivat kaupungintalolla torstaina 5.11. esittelemään omat sitoumuksensa ja allekirjoittamaan ne. Sitoumuksissa kerrotaan ilmastonmuutoksen hillinnän lähivuosien tavoitteet.

”Ilmastokumppanit mahdollistavat toiminnallaan myös helsinkiläisten kestävämmän arjen, kun voimme esimerkiksi syödä ilmastoystävällisemmin ja osallistua tapahtumiin, jotka eivät kuormita ympäristöä”, Sinnemäki summaa.

”Tarvitsemme ilmastotyöhön mukaan kaikki sektorit tapahtuma- ja elämysteollisuudesta digitalisaation toimijoihin ja raskaaseen teollisuuteen. Ja tarvitsemme pieniä ja isoja tekoja”, Sinnemäki huomauttaa.

Ilmastokumppanit sitoutuvat olemaan mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä sekä vähentämään kasvihuonepäästöjään. Verkoston tavoitteena on myös edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken.

Kumppanit jakavat tietoa parhaista käytännöistä ja saavat tuoreinta tietoa kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta ja tapahtumista.

Verkostossa on mukana myös korkeakouluja, järjestöjä ja muita toimijoita.

Kaupungin ilmastotyölle kiitoksia

Uudet kumppanit kiittivät kaupunkia sen aktiivisuudesta ilmastokysymyksissä sekä kumppaniverkostosta. Kristiina Härkönen digitalisuuden asiantuntijayritys Goforesta kertoo, että verkostoon liittyminen pakotti yrityksen nimeämään omat konkreettiset tavoitteet.

”Olemme kiinnittäneet jo pidemmän aikaa huomiota hiilidioksidipäästöihimme epävirallisemmin, mutta henkilöstö on vaatinut tarkempia tavoitteita. Myös asiakkaiden kilpailutuksissa ilmastoasiat ovat yhä yleisemmin mukana.”

”Meillä on annettavaa siinä, kuinka ilmastoon vaikuttavaa dataa kerätään ja hyödynnetään. Onkin hienoa päästä tähän verkostoon mukaan”, Härkönen kertoo.

Gofore haluaa osaltaan auttaa ymmärtämään nykyistä paremmin hiilikädenjäljen merkitystä ja mitata positiivista vaikuttavuutta.

Myös Minna Sauramaa Finlandia-talolta on huomannut, että ilmastoon ja kestävyyteen liittyvät asiat kiinnostavat asiakkaita. Niitä kysytään nykyään lähes jokaisessa tarjouspyynnössä.

”Meille on tärkeää kuulua Ilmastokumppaneiden verkostoon. Olemme mukana myös Helsinki Marketingin Sustainable Meeting – valitse kokousjärjestelyt vastuullisemmin -pilotissa.”

Monialakonsultointiyhtiö FCG:n Mari Puoskari.

Mari Puoskari esittelemässä FCG:n sitoumuksia Ilmastokumppaneiden tilaisuudessa. Kuva: Pertti Nisonen.

Monialakonsultointiyhtiö FCG:n Mari Puoskarin mielestä on upeaa, että Helsinki on ilmastotoimissa hyvin aktiivinen. Ja onneksi aktiivisia kaupunkeja on muuallakin Suomessa.

Myös FCG:ssä tehdään töitä paitsi omien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, myös asiakkaiden ilmasto- ja kestävyystavoitteiden tukemiseksi.

”Päästöjen vähentämistä mietitään yhtenä kriteerinä yhä yleisemmin. Eikä todellakaan kyse ole pelkästä puheesta tai viherpesusta”, Puoskari kertoo.

Mikki Koskinen irtolasteja kuljettavasta varustamo ESL Shippingistä kertoo, että hiilijalanjäljen pienentäminen ja yhtiön taloudelliset tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Koko toimialalla on tiukat tavoitteet saada ilmastopäästöt vähenemään voimakkaasti siitä huolimatta, että meriliikenne samaan aikaan kasvaa.

Myös kesällä fuusioituneella Metso Outotecilla on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Metso Outotecin vastuullisuusjohtaja Pirjo Virtasen mukaan kummallakin yhtiöllä oli tiukat tavoitteet jo ennen fuusiota, mutta niitä on päätetty tiukentaa entisestään.

”Olemme nyt oman toimintamme osalta vankasti hiilineutraaliuden polulla, mutta vielä tärkeämpää on voida parantaa asiakkaidemme prosesseja.”

Sanna Hellström Korkeasaaresta kertoo, että Korkeasaaren tehtäviin kuuluu luonnon monimuotoisuuden suojelu. Omia toimia kehitetään hiilineutraaliuden tavoitteiden mukaisesti.

Korkeasaaren hiilineutraaliuden tavoitteista on tehty video, jossa hauskasti muistutetaan, että leijona saa liha-annoksensa jatkossakin, kun ihmiset toimivat ilmastoviisaasti.

Tuomas Helin työeläkevakuuttaja Kevasta kertoo, että eläkelaitos haluaa olla tiiviisti mukana auttamassa kaupunkia tavoitteisiin pääsemisessä. Paitsi että Keva käyttää uusiutuvaa energiaa ja pyrkii yhä tiukempaan energiatehokkuuteen, se myös investoi uusiutuvan energian tuotantoon.

Mira Perander lounasravintoloista tutusta Sodexosta kertoo, että kansainvälinen yhtiö palvelee päivittäin noin sataa miljoonaa asiakasta. Kuinka se tämän tekee, on siis hyvinkin merkityksellistä.

”Olen iloinen, että pääsin mukaan allekirjoittamaan ilmastokumppanuussitoumuksen. Meillä on mittava vastuullisuusohjelma ja kestävän kehityksen tavoite. Saamme aikaan isomman vaikutuksen, kun lisäämme kansainvälisen henkilöstön tietoisuutta vastuullisuudesta.”

Muutoksiin pystytään yhdessä

Sinnemäki kiitti uusia verkoston jäseniä ja toivotti niille menestystä ilmastotyöhön.

”Tämä vuosi on ollut yksi erikoisimmista ikinä, ja välillä tosi raskas. Samalla se on kuitenkin osoittanut, että ihmiset tarpeen vaatiessa pystyvät yhdessä perustavanlaisiin muutoksiin.”

”Toivottavasti meillä on Ilmastokumppaneina samanlaista kykyä saada aikaan tällä vuosikymmenellä nopeita päästövähennyksiä. Ja että samalla voimme osoittaa, kuinka kyky luopua luonnonvarojen ylikulutuksesta ja fossiilitaloudesta ei tarkoita niukkuutta ja vanhaan maailmaan jämähtämistä vaan uudenlaista tapaa elää.”

 

Uusien Ilmastokumppaneiden sitoumukset

  • Irtolasteja kuljettava varustamo ESL Shippingin sitoumus on vähentää alusliikenteen hiilidioksidipäästöjä kuluvana vuonna 10 000 tonnilla vuoden 2019 päästöihin verrattuna.
  • FCG Finnish Consulting Groupin tavoite on pienentää vuoteen 2025 mennessä Suomen toimintojen työntekijäkohtaista hiilijalanjälkeä viime vuoteen verrattuna 40 prosentilla. Tavoitteeseen pyritään muun muassa matkustamista ja energiankulutusta vähentämällä.
  • Finlandia-talon tavoitteena on muun muassa vähentää energiajätteenmäärää 8 prosentilla vuoteen 2022, kun vertailuvuosi on 2018.
  • Digitalisaation asiantuntijayritys Gofore sitoutuu olemaan hiilineutraali vuonna 2021 ja kuluvan vuoden aikana vähentämään hiilijalanjäljestään 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Lisäksi se aloittaa hankkeen, jossa voidaan arvioida, mitata ja asettaa tavoitteet kaikkien asiakasprojektien ilmastovaikutuksista.
  • Eläkevakuuttaja Kevan päämäärä on olla hiilineutraali suorien kiinteistösijoitusten energiankäytön hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteena on puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä vuoteen 2018 verrattuna.
  • Korkeasaaren eläintarha pyrkii saamaan toimintansa hiilivapaaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Korkeasaaressa on tähän mennessä siirrytty vihreään sähköön, kiertolämpöön ja omissa kulkuneuvoissa osin hiilivapaisiin polttoaineisiin.
  • Kaivos-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden teknologiayhtiö Metso Outotecin ilmastotavoitteisiin kuuluu omalta osaltaan pyrkimys rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen. Tavoitteena on vähentää omien toimintojen hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuosi 2019) ja logistiikan päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.
  • Ruoka- ja tilapalvelujen Sodexo puolestaan sitoutuu puolittamaan ruokahävikkinsä vuoteen 2025 mennessä sekä nostamaan ympäristötietoisuutta organisaatiossaan.

Lue lisää yritysten sitoumuksista Ilmastokumppaneiden sivuilta.

Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvat: Pertti Nisonen

Viimeisimmät artikkelit