Helsingin kaupunki edistää yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa siirtymää kohti kiertotaloutta ja on allekirjoittanut Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen (European Circular Cities Declaration). Julistus julkistettiin 1. lokakuuta eurooppalaisten kestävien kaupunkien 9th European Conference on Sustainable Cities & Towns -konferenssissa.

Muita julistuksen ensivaiheen allekirjoittajia ovat muun muassa Oslo, Malmö, Kööpenhamina, Sevilla, Tirana, Praha ja Ljubljana. Suomalaisista kaupungeista mukana ovat myös Tampere, Turku, Oulu ja Lappeenranta. Neuvotteluja jatketaan monen muun eurooppalaisen kaupungin kanssa.

Julistuksen allekirjoittavat kaupungit sitoutuvat toimimaan kiertotalouden lähettiläinä. Kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen säästäväistä käyttämistä, jätteen arvostamista raaka-aineena ja siirtymistä kuluttamisesta ja omistamisesta kohti palveluja ja digitalisaatiota. Tavoitteena on tehokas raaka-aineiden käyttö, vähähiilisyys ja sosiaalisesti vastuullinen yhteiskunta, jossa luonnonvarojen käyttö on irrotettu talouskasvusta.

“Julistuksemme käsittää kaupungeille hyvin keskeisiä toimintoja, kuten rakentamisen. Helsinki on valmis edistämään kiertotaloutta ja yhteistyö on elintärkeää: haluamme oppia lisää muilta kaupungeilta sekä jakaa omia kokemuksiamme”, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka oli julkistamassa julistusta konferenssissa.

Kaupungeilla on oman toimintansa kautta mahdollisuus edistää kiertotaloutta ja johtaa maailmaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Euroopan kiertotalouskaupunkien julistus tarjoaa yhteisen kiertotalouskaupunkivision, joka auttaa kaupunkeja toimimaan yhtenä rintamana matkallaan kohti kiertotaloutta.

European Circular Cities -julistus julkistettiin 1.10.2020 Saksan Mannheimin isännöimässä 9th European Conference on Sustainable Cities & Towns -virtuaalikonferenssissa. Helsinki sekä muut alkuvaiheen allekirjoittajista kutsuvat muita eurooppalaisia kaupunkeja ja alueita liittymään mukaan ja allekirjoittamaan julistuksen.

Julistuksen on laatinut laaja joukko eurooppalaisia organisaatioita, jotka ovat sitoutuneet edesauttamaan paikallistason siirtymistä kiertotalouteen. Mukana työssä ovat olleet muun muassa kestävien kaupunkien verkosto ICLEI, Ellen McArthur Foundation, Euroopan investointipankki (EIB) sekä YK:n ympäristöohjelma.

Helsinki on julkaissut aikaisemmin tänä vuonna Kierto- ja jakamistalouden tiekartan, jossa määritellään toimenpiteitä kiertotalouteen siirtymiseksi rakentamisen, hankintojen, viherjätteen sekä jakamistalouden osa-alueilla. Lue lisää tiekartasta 31.5.2020 julkaistusta uutisesta.

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10

Kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteiden etenemistä voi pian seurata 14.12.2020 julkistettavassa Kiertotalousvahti -palvelussa osoitteessa https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/kiertotalous/

Lisää tietoa Euroopan kiertotalouskaupunkien European Circular Cities julistuksesta: www.circularcitiesdeclaration.eu

Lisää tietoa 9th European Conference on Sustainable Cities & Towns -konferenssista: http://www.mannheim2020.eu/

Kuva: Antti Pulkkinen

Viimeisimmät artikkelit