Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun ilmoittautumisvaihe päättyi 30. syyskuuta. Kilpailu innoitti mukaan 252 tiimiä 35 eri maasta eri puolilta maailmaa. Kilpailuun osallistuvat tiimit esittivät oman ehdotuksensa siitä, miten Helsinki pääsee mahdollisimman kestävällä tavalla eroon kivihiilen käytöstä lämmöntuotannossa vuoteen 2029 mennessä.

Kilpailuun tuli odotettua suurempi määrä ehdotuksia. Ehdotuksia saatiin eri puolilta maailmaa, yhteensä 35 eri maasta – eniten Suomesta, Itävallasta, Ruotsista, Yhdysvalloista, Saksasta, Iso-Britanniasta ja Kanadasta. Ehdotuksen jättäneissä tiimeissä korostuu voimakkaasti poikkitieteellinen osaaminen sekä kansainvälisyys – kilpailu innoitti innovaattorit eri puolilta maailmaa yhdistämään osaamisensa.

Kilpailuun jätettyjen ehdotusten joukossa on runsaasti täysin uudenlaisia ideoita ja konsepteja. Mukana on muun muassa ratkaisuja, joissa nykyistä, jo käytössä olevaa tekniikkaa yhdistetään tai käytetään uudella tavalla sekä ehdotuksia, joihin sisältyy teknisiä tai ei-teknisiä innovaatioita.

”Olen äärimmäisen iloinen, että lanseeraamani Helsinki Energy Challenge saavutti näin suuren mielenkiinnon niin täällä meillä Suomessa kuin myös eri puolilla maailmaa. Kilpailun ensimmäisen vaiheen aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi kuinka poikkeuksellisen hankkeen olemme käynnistäneet ja mitä kaikkea hyvää se on tuonut mukanaan näinä muuten vaikeina aikoina. Halusimme kilpailun avulla paitsi hakea vastauksia omaan energiantuottamisen haasteeseemme, myös tarjota Helsingin alustana, jossa uudenlaisia, pitkäaikaisesti kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja voidaan rakentaa. Tässä näytämme onnistuneen äärimmäisen hyvin, samoin kuin tavoitteessamme synnyttää keskustelua ja uudenlaista ajattelua niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Ilmastonmuutos on globaali kriisi, josta selviämme vain selkeällä kunnianhimon tason nostolla. Olen iloinen siitä, että useat kollegani ympäri maailmaa ovat esittäneet halunsa seurata esimerkkiämme ja odottavat kilpailun mukanaan tuomia oppeja ja ratkaisuja”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

”Olemme erittäin positiivisesti yllättyneitä siitä, miten poikkeuksellisia tiimejä Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun avulla syntyi. Näillä tiimeillä on varmasti potentiaalia synnyttää luovia ja ratkaisevia innovaatiota myös jatkossa, myös muiden kaupunkien tarpeisiin. Kilpailun avulla on syntynyt myös täysin uudenlaista yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten innovaattoreiden välille. Tämä tulee jatkossa toivottavasti poikimaan uudenlaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Helsinki Energy Challenge on haastekilpailu, mutta samalla innovatiivinen julkinen hankinta. Tästä syystä emme valitettavasti voi vielä julkistaa ratkaisujen sisältöjä. Uskallan kuitenkin jo sanoa, että Helsinki Energy Challengella tulee olemaan paljon sellaisia positiivisia vaikutuksia, joita ehkä emme osanneet odottaakaan”, toteaa Helsinki Energy Challengen projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere.

Finalistit selvillä marraskuussa

Kilpailuehdotukset arvioidaan lokakuun aikana. Arviointikriteerit ovat ehdotuksen ilmastovaikutus, vaikutus luonnonvaroihin, kustannusvaikutus, toteuttamisaikataulu, toteutettavuus, toimitusvarmuus ja kapasiteetti. Arviointiprosessissa hyödynnetään apuna asiantuntijoita eri organisaatioista, jotta varmistetaan, että parhaat ratkaisut jatkavat kilpailuprosessin seuraavaan vaiheeseen.

Arvioinnin päätteeksi Helsinki Energy Challengen finaalivaiheeseen valitaan korkeintaan 15 ehdotusta. Finalistit ovat selvillä marraskuun alussa. Finaaliin valitut tiimit kutsutaan yhteiskehittämisvaiheeseen, jonka aikana ne saavat tukea ratkaisun edelleen kehittämiseen ja lisätietoa pystyäkseen räätälöimään ideansa vielä paremmin Helsingin kontekstiin sopivaksi.

Kansainvälinen tuomaristo arvioi finalistitiimien lopulliset kilpailutyöt vuoden 2021 alussa ja kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021. Helsingin kaupunki kantaa globaalin vastuunsa ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa ja on sitoutunut jakamaan kilpailun opit ja tulokset avoimesti, jotta myös muut kaupungit voivat hyödyntää niitä omassa ilmastotyössään.

Kaupungit avainroolissa – Covid 19 -pandemia ei pysäytä Helsingin ilmastotyötä

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ja sen hillitsemisessä avainrooli on kaupungeilla. Covid-19-pandemiasta huolimatta Helsingin kaupungin ilmastotyö jatkuu vahvana. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä, siksi kestävän lämmitystavan löytämisellä on ratkaiseva vaikutus hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemisessä. Yli puolet Helsingin lämmitysenergiasta tuotetaan tällä hetkellä kivihiilellä, jonka käytöstä luovutaan vuoteen 2029 mennessä. Helsinki haluaa löytää kivihiilen korvaajaksi pitkäaikaisesti kestäviä ratkaisuja eikä siksi halua siirtyä laajamittaiseen biomassan käyttöön.

Helsinki haluaa toimia alustana uusille, kestäville ja innovatiivisille ratkaisuille ja avasi 27. helmikuuta 2020 kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun verkkosivusto

#HelsinkiEnergyChallenge
#HEL2035

Viimeisimmät artikkelit