Muovipilotti

HNRY-hankkeen muovipilotin avajaiset Vuosaaren satamassa. Kuva: Susanna Suomalainen

6Aika-hankkeet ovat olleet merkittävä keino koota kaupunkien kestävien toimintamallien kehittämisestä kiinnostuneet tahot yhteen luomaan tulevaisuuden yhteistyötä ja ratkaisuja.

Olimme 28.1.2021 kertomassa HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeen toiminnasta Tampere Smart City Weekin tapahtumassa Hiilineutraalit ja resurssiviisaat ratkaisut kaupungeissa – 6AIKA: Älykkäät kaupungit syntyvät yhdessä kehittämällä. Valmistellessamme esitystä, pohdimme yleisesti hankkeiden sekä erityisesti oman HNRY:mme, roolia kaupunkien ja yritysten hiilineutraalisuus- ja resurssiviisaustavoitteiden edistäjänä.

HNRY-hankkeen aikana olemme toimineet erilaisilla yritysalueilla: Vuosaaren satamassa Helsingissä, vähittäiskauppaan keskittyvällä Porttipuisto-Hakkilan yritysalueella Vantaalla, suunnitteluvaiheen meriteollisuuspuisto Blue Industry Parkissa Turussa sekä infratyömailla Espoon Lukutorilla ja Kulosaaren puistotiellä Helsingissä. Olemme tunnistaneet näiden alueiden joukossa luonteeltaan erilaisia yritysalueita, kuten teollisuusalueita, logistiikkakeskittymiä, kaupallisia yritysalueita ja palveluvaltaisia yrityspuistoja. Olemme toteuttaneet hankkeessamme mukana olevilla alueilla monenlaisia hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta lisääviä toimenpiteitä ja tehneet suunnitelmia erilaisista konsepteista edistämään yritysten toiminnan kestävyystavoitteita.

Vetäessämme yhteen tekemistämme huomasimme iloksemme, että hankkeemme yritysalueilla tekemämme toimenpiteet ovat varsin hyvin sovellettavissa myös monien muiden yritysalueiden tarpeisiin.

Esimerkkinä Vuosaaren satamassa toteutettu muovijätteen koekeräys yhteiskeräysmenetelmällä, sekä selvitys kerätyn muovin hyödyntämismahdollisuuksista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tämä pilotti muovijätteen arvoketjusta osoittautui näkemyksemme mukaisesti monilta osin soveltamiskelpoiseksi myös muilla yritysalueilla, joiden toiminnasta kertyy muovijätettä. Erityinen bonus oli, että aihe mahdollisti jopa normaalisti keskenään kilpailevien yritysten toimimisen yhdessä. Vuosaaren satamassa on hankkeen tukemana käynnistetty myös työkoneita koskeva hiilitiekarttatyö. Parhaillaan on käynnissä selvitys siitä, minkälaisella toimenpidepaletilla yritysalueen työkoneiden hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää. Valmistuessaan tiekartta tarjoaa askelmerkkejä sataman haltijan, Helsingin Satama Oy:n, sekä satamatyökoneita omistavien operaattoreiden väliselle yhteistyölle.

Päästötön työmaa -toimintamallia testanneista pilottityömaista, Espoon Lukutorilta ja Helsingin Kulosaaren puistotieltä, kerätyt opit puolestaan ovat laajasti hyödyntämiskelpoisia kaikilla rakennustyömailla. Urakan kilpailutus vähäpäästöisyyyttä edistävine tiukempine hankintakriteereineen ja laatupisteytyksineen, tilaajanäkökulman prosessikuvaus ja elinkaariarviointiin pohjautuva päästöttömän työmaan arviointimenetelmä edistävät varmasti kaikkien tulevien infrarakennustyömaiden edellytyksiä toimia mahdollisimman hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla.

Saven sekä muiden maa- ja kiviainesmassojen uusiokäytön mahdollisuuksia on työstetty laajasti sekä HNRY-hankkeen että esimerkiksi CircVol-hankkeen yhteistyössä. Hankkeet eivät luonnollisestikaan ole ainoita asian edistämiseen osallistuneita, vaan hankkeet ovat olleet keino koota kestävyyttä lisäävien teemojen kehittämisestä kiinnostuneet tahot yhteen luomaan tulevaisuuden yhteistyötä ja ratkaisuja.

Meiltä HNRY-hankkeesta tulee keväällä 2021 julkaistavaksi hankkeemme lopputuotos, joka kerää yhteen yritysalueistamme tuottamamme tiedon. Se tulee sisältämään noin 20 käytännönläheistä, innostavaa ja sovellettavaksi tarkoitettua toimintamallia hiilineutraaleiden ja resurssiviisaiden  yritysalueiden edistämiseksi. Lopputuotos tulee olemaan alusta, joka on saavutettava, helppokäyttöinen ja havainnollinen. Se on avoin kaikille yritysalueiden hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta kehittämään kiinnostuneille.

Hankkeesta jää elämään sekä lopputuotos että hankkeen aikana käynnistetty yhteistyö.

Timanttisia molemmat.

HNRY-hankkeen kotisivut ja yhteystiedot

 

Viimeisimmät artikkelit