Energiaviisas kaupunkikonserni (ENERKA) -hanke teki toukokuussa kyselyn kaikille Helsingin kaupungin tytäryhteisöille. Vastausprosentti oli hyvä, sillä noin puolet (43) vastasi kyselyyn. Suurin osa vastanneista tytäryhteisöistä on jo toteuttanut energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä viime vuosina. Kiinteistöjen energiatehokkuuden potentiaalin selvittäminen nähdään silti edelleen erittäin tarpeelliseksi. Energiaselvitysten ja -katselmusten tekemiseen kaivataan neuvoja hankkeelta. Myös energiatuet ja uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksien selvittäminen kiinnostavat tytäryhteisöjä.  

Energiankulutusta seurataan lähes kaikissa tytäryhteisöissä, useimmiten kuukausitasolla. Tuntitason seurantaa ei tee yksikään vastanneista tytäryhteistöistä. Saatavilla olevat energiankulutuksen raportit koetaan yleisesti puutteellisiksi tai niitä on hankala saada ajallaan.  

Nyt syksyllä  2021 jatketaan muutamien tytäryhteisöjen kanssa keskusteluita yksityiskohtaisempien tarpeiden ja valmiuksien selvittämiseksi. Alkuun tehdään konsultin kanssa myös kohdekäynnit neljän tytäryhtiön kiinteistöihin. Näiden tietojen pohjalta tehdään tarkempi suunnitelma etenemisestä loka-marraskuun aikana.  Mahdollista on esimerkiksi tehdä tarkempia kiinteistöjen energiaselvityksiä energiatehokkuustoimien kartoittamiseksi. Tarkoituksena on auttaa konkreettisten toimenpiteiden saamisessa liikkeelle.

”On hienoa, että vastaanotto on ollut erittäin positiivista. Hankkeen kautta annettavalle tuelle on selvästi tarvetta”, sanoo johtava energia-asiantuntija Veera Sevander. 

Urheiluhallit kuluttaa paljon energiaa

Yksi tarkempaan tarkasteluun valituista tytäryhtiöistä on Urheiluhallit Oy. Urheiluhallit Oy:n toiminta alkoi vuonna 1959. Ensimmäinen halleista, Helsingin Urheilutalo valmistui 1961. Nykyään yhtiöön kuuluu kaikkiaan kahdeksan kiinteistöä, joista seitsemässä on uimahalli. 

”Energiakulut ovat suurimmat henkilöstökulujen jälkeen”, sanoo tekninen asiantuntija Risto-Roope Hartonen Urheiluhallit Oy:stä. 

Esimerkiksi Malmin hallissa kuluu vuodessa  noin 2 000 MWh kaukolämpöä. Tärkeintä Hartosen mielestä on asiakkaiden viihtyvyys. Yhtiössä on tehty jo paljon energiankulutuksen tehostamiseksi.  Kiinteistöissä on vaihdettu runsaasti led-lamppuja ja joissain halleissa on suihkuvesien lämmöntalteenottojärjestelmä. Yhtiöllä on käytössä myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, johon on tarkoitus kytkeä vuoden vaihteessa valmistuva uusi hiilineutraalisuussuunnitelma. ENERKA-hankkeessa edistettävä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on oleellinen osa myös hiilineutraalisuussuunnitelmaa, joten niissä on paljon synergiaa.  

Urheiluhallit Oy:ssä voidaan jatkossa tarkastella konsultin avustamana yhtä tai useampaa kiinteistöä tarkemmin ja löytää keinoja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Mahdollisesti yhtiötä kiinnostaa myös hankkeen antama apu energiatukien hakemisessa energiakatselmuksiin ja investointeihin.  

Helsingin kaupungilla on tavoitteena hyödyntää saatuja oppeja laajemminkin muissa kiinteistöissä.  

 

 

Viimeisimmät artikkelit