Energiaremontti – mitä, miksi ja miten?

Asuntojen lämmityslaskuun ja asumisen hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa parantamalla energiatehokkuutta. Energiatehokas rakennus kuluttaa vähemmän energiaa, ja näin syntyy vähemmän päästöjä. Parasta on, että samalla asumiskulut pienenevät.

Mikä on energiaremontti?

Energiaremontti tarkoittaa remonttia, jonka aikana rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan ja/tai rakennuksessa otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa. Usein energiaremontti on yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä.

Kerrostalossa energiaremontti voi tarkoittaa esimerkiksi maalämmön käyttöönottoa tai lämmöntalteenottojärjestelmän asentamista. Tällaisten remonttien tekemisessä ei yleensä tarvitse odottaa isoa peruskorjausta, vaan remontti on usein hyödyllinen sellaisenaan, ja remontointityön aikana asunnossa voi asua normaalisti.

Joidenkin remonttien toteuttamisessa on yleensä taloudellisesti kannattavampaa odottaa seuraavaa suurta remonttia. Ikkuna- ja julkisivuremonttien suunnittelun yhteydessä kannattaa tutkia mahdollisuudet esimerkiksi ikkunoiden, katon ja julkisivujen lämmöneristämiseen.

Miksi energiaremontti kannattaa?

Energiaremontti kannattaa tehdä, koska siitä on selvää taloudellista hyötyä asunnonomistajille. Lähes kaikissa helsinkiläisissä kerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on taloudellisesti kannattavaa.

Kerrostalossa energiaremontin avulla voi olla mahdollista jopa puolittaa lämmityskulut. Tämä tarkoittaa hoitovastikkeen ja asumiskulujen merkittävää pienenemistä ja ajan myötä kertyviä säästöjä, sillä lämmitys on suurin yksittäinen kuluerä taloyhtiöissä. Energiaremontti vaikuttaa myös positiivisesti asunnon arvoon.

Osa energiaremonteista näkyy myös asumismukavuuden paranemisena. Kun ikkunoiden ja seinien lämmöneristystä ja ilmanvaihtoa parannetaan, kotona ei tarvitse kärsiä kuumuudesta, kylmästä tai vetoisuudesta.Mitä energiaremontti maksaa?

Energiaremontin hinta riippuu siitä, millaisesta remontista tai kokonaisuudesta on kyse. Usein energiaremontti on mahdollista toteuttaa vastikeneutraalisti eli niin, että syntyvillä säästöillä rahoitetaan koko remontti, eikä yhtiövastiketta tarvitse nostaa remontin takia. Parhaimmillaan energiaremontti ei siis maksa asumiskulujen kannalta käytännössä mitään, ja alkaa ajan myötä tuottaa säästöjä.

Ison energiaremontin kustannusten takaisinmaksuaika taloyhtiössä on tyypillisesti 10–15 vuotta. Pienemmissä remonteissa takaisinmaksuaika on lyhyempi.

Lainan lisäksi remontteja voidaan rahoittaa myös esimerkiksi täydennysrakentamisella. Rahoitusvaihtoehdot monipuolistuvat jatkuvasti.

Energiaremontin tekemistä on kannattavaa selvittää juuri nyt, sillä valtio (ARA) tarjoaa taloyhtiöille energia-avustusta. Taloyhtiöt voivat saada energiaremontin tekemiseen 4000–6000 euron avustuksen asuntoa kohden.

Miten energiakriisi vaikuttaa remontoinnin kannattavuuteen?

Juuri nyt taloyhtiöiden on erityisen tärkeää varautua energian saatavuuden ja hinnan vaihteluihin. Sähkön, polttoaineen ja kaukolämmön hinnat ovat olleet hetkellisesti jyrkässä nousussa, ja energiaremonteista on tullut aiempaakin houkuttelevampia. Energian säästäminen on taloudellisesti sitä kannattavampaa, mitä kalliimmaksi energian hinta muodostuu.

Koska energian hintakehitys on muuttunut aiempaa epävarmemmaksi, taloyhtiöissä voi samalla olla haastavaa ennakoida täsmällisesti, miten nopeasti energiaremontista alkaa kertyä säästöjä. Taloyhtiön on tärkeää varautua erilaisiin kustannusnäkymiin. Esimerkiksi maalämpöön siirtyminen yleensä poistaa taloyhtiöltä kaukolämpökulut kokonaan, mutta kasvattaa samalla sähkölaskua. Remonttia suunnitellessa kannattaa pyytää konsulttia tai urakoitsijaa laskemaan kannattavuutta erilaisilla energianhinnan kehityksillä. Myös energiaremonttien markkinatilanne sekä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden muutokset voivat vaikuttaa remonttien hintoihin ja toteutusaikatauluihin lähiaikoina.

Mitä muuta taloyhtiö voi tehdä energian säästämiseksi?

Energiaremontti on tehokkain ja vaikuttavin keino energialaskun pienentämiseen pysyvästi, mutta energian säästämistä kannattaa edistää myös muilla keinoilla energiaremontin ohella ja ennen energiaremonttia. Energiankulutusta voi pienentää heti:

  • tarkistamalla ja alentamalla lämpötiloja rappukäytävissä sekä asunnoissa
  • vaihtamalla valonlähteiksi ledit
  • uusimalla ikkunoiden ja ovien tiivisteet
  • optimoimalla ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä
  • järjestämällä saunavuorot tiiviisti
  • asennuttamalla vettä säästävät suuttimet hanoihin ja suihkuihin.

Syksyllä 2022 alkavassa valtion Astetta alemmas -kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia kotona, liikenteessä, työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Onko energiaremontti iso ilmastoteko?

On! Energiaremontti on suurin ilmastoteko, jonka taloyhtiö voi tehdä. Vanhojen asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää, jotta Helsinki ja Suomi saavuttavat tavoitteensa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Rakennusten energiankäyttö on Helsingin suurin hiilidioksidipäästöjen lähde; yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä tulee asuntojen ja muiden rakennusten energiankäytöstä. Siksi kaupunki kannustaa myös yksityisiä kiinteistönomistajia energiatehokkuuden parantamiseen.

Diagrammi

(Helsingin alueellisten päästöjen jakauma.)

Millaiset taloyhtiöt hyötyvät remonteista?

Energiaremontista voivat hyötyä kaikenlaiset taloyhtiöt. Suurinta taloudellista hyötyä saavat käytännössä kerrostalot, jotka on rakennettu ennen 2000-lukua. Helsingissä on noin 260 000 asuntoa tällaisissa kerrostaloissa.

Miten energiaremontti aloitetaan?

Energiaremontin edistämiseen on koottu vinkkejä asunnon omistajalle ja taloyhtiölle. Ensimmäinen askel kohti fiksua ja taloudellisesti kannattavaa remonttia on yhteyden ottaminen Helsingin kaupungin energia-asiantuntijoihin.

Jos taloyhtiössä ei ole vielä ollenkaan mietitty energia-asioita, yksi hyvä etenemistapa on energiakartoituksen teettäminen konsultilla. Energiakartoitus kertoo, millainen energiaremontti olisi kannattava taloyhtiölle. 

Millaista apua energiaremontteihin saa?

Jotta helsinkiläisten taloyhtiöiden olisi helpompaa tehdä energiaremontteja, kaupunki tarjoaa niille konkreettista apua. Kaupunki on perustanut  energia-asiantuntijoiden tiimin, joka jalkautuu taloyhtiöiden puolueettomaksi tueksi energiaremonttien kaikissa vaiheissa. Kaupungin energia-asiantuntija voi pyydettäessä esimerkiksi osallistua taloyhtiön kokouksiin ja auttaa hallitusta tarjouspyyntöjen laatimisessa ja arvioinnissa. Lue lisää ja ota yhteyttä energia-asiantuntijoihin »

Helsinkiläisille pientaloille energianeuvontaa antaa puolestaan HSY.

Myös Motivan sivuilla on hyödyllistä tietoa taloyhtiöille sekä vinkkejä muista neuvontaa antavista tahoista.

Energiaremontteihin on saatavilla myös huomattavaa taloudellista tukea. Valtio (ARA) myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Taloyhtiö voi saada avustusta enimmillään 4000–6000 euroa per asunto.

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Voit kysyä lisää kaupungin energia-asiantuntijoilta »

Ota yhteyttä energia-asiantuntijaan

Tee ehdotus taloyhtiöllesi!

Tietoa taloyhtiön hallitukselle

Aineistoja energiaremonttiin