Tietoa taloyhtiön hallitukselle

Tiesitkö, että energiaremontti säästää rahaa ja ympäristöä?

Lähes kaikissa helsinkiläisissä kerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on asunnonomistajille taloudellisesti kannattavaa. Energiaremonteista hyötyvät etenkin ennen 2000-lukua valmistuneet taloyhtiöt.

Taloyhtiöiden hoitokuluista suuri osa aiheutuu energiankulutuksesta eli tilojen ja käyttöveden lämmityksestä sekä kiinteistösähköstä. Tyypillisesti energia- ja vesikustannukset haukkaavat hoitokuluista 30-40 %. Kerrostalossa voidaan vähentää lämmityskuluja parhaimmillaan jopa 60 % parantamalla energiatehokkuutta ja ottamalla käyttöön uusia energiaratkaisuja.

Esimerkiksi maalämpöön siirtymisessä tai lämmön talteenoton toteuttamisessa ei tarvitse odottaa isoa peruskorjausta, vaan remontti on usein kannattava sellaisenaan, eikä sen toteutus häiritse asumista. Myös peruskorjaukset tarjoavat hyvän tilaisuuden parantaa energiatehokkuutta.

Energiaremontti on usein mahdollista toteuttaa vastikeneutraalisti. Se tarkoittaa, ettei yhtiövastiketta tarvitse nostaa remontin vuoksi – ja ajan myötä remontti alkaa tuottaa selviä säästöjä.

Näin etenette

1. Vaihtoehdot

Pohtikaa energiaremonttivaihtoehtoja alustavasti.

Helsingin kaupungin energia-asiantuntijatauttavat rajaamaan sitä, mitä taloyhtiönne kannattaa lähteä edistämään ja kartoittamaan. Lisäksi saatte apua oikeanlaisen kartoituksen valintaan. 

2. Yhtiökokous

Käsitelkää energiakartoituksen tilaamista yhtiökokouksessa.

Hankkikaa yhtiökokoukselta valtuudet tarkempaan kartoittamiseen. Kerrostalossa energiakartoituksen hinta on yleensä muutama tuhat euroa, mikä on pieni panostus tuleviin säästöihin nähden.  

3. Energiakartoitus

Tilatkaa energiakartoitus ja tunnistakaa parhaat energiatehokkuustoimet.

Energiakartoituksia tekevät useat palveluntarjoajat ja niiden laajuus voi vaihdella.

4. Suunnittelu

Hyödyntäkää energiakartoituksen tuloksia ja tehkää suunnitelma taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseksi.

Muistakaa remontin suunnittelun jälkeen tehdä hakemus valtion energia-avustuksen saamiseksi. Remonttiin voi saada enimmillään 4000–6000 euroa asuntoa kohden. Myönnetty avustus maksetaan remontin jälkeen. 

5. Kilpailutus ja toteutus

Investoikaa kannattavimpiin toimenpiteisiin ja käyttäkää remontin suunnitteluun asiantuntevaa ammattilaista.

Kaupungin energia-asiantuntijat ovat prosessissa taloyhtiöiden tukena, mutta remonttien varsinaisesta tilaamisesta, toteuttamisesta ja maksamisesta vastaavat taloyhtiöt itse.

Taloyhtiön hallitus on tärkeässä asemassa 

Taloyhtiön hallituksella on taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimeenpanee yhtiökokouksen päätökset. Vähäisempiin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat yleensä ryhtyä myös ilman yhtiökokouksen päätöstä, jos hanke voidaan toteuttaa hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Taloyhtiössä kiinteistönpito ja korjaaminen kannattaa järjestää suunnitelmallisesti. Osakkailla ja asukkailla pitää olla hyvissä ajoin mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi korjaushankkeen sisältöön ja varautua taloudellisesti hankkeiden toteuttamiseen. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon tueksi on tarjolla runsaasti välineitä, ja energia-asiat kannattaa sisällyttää taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmaan. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu talon energiankulutuksen seuraaminen ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päättäminen. Taloyhtiön osakkaille on tärkeää kertoa energiakustannusten merkityksestä, jotta fiksut investoinnit energiatehokkuuteen saadaan toteutettua. Osakkaiden kannalta kiinnostavaa tietoa on myös energiakustannusten osuus hoitovastikkeessa. 

Haluatteko neuvontaa tai puolueettoman asiantuntijan mukaan hallituksen kokoukseen? Helsingin kaupunki tarjoaa taloyhtiöille maksutonta neuvontaa energiaremontin eri vaiheissa. Lue lisää ja ota yhteyttä »

Energiaremontti - mitä, miksi ja miten?

Ota yhteyttä energia-asiantuntijaan

Tee ehdotus taloyhtiöllesi!

Aineistoja energiaremonttiin