Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi

VR Group

VR Group laajensi päästölaskentansa GHG-protokollan mukaiseksi (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard), jotta kuva konsernin vaikutuksesta ilmastonmuutokseen olisi entistä kattavampi. Vuonna 2020 päästöt olivat 254 084 tCO2e, josta käytettyjen polttoaineiden osuus oli 77 200 tCO2e ja ostettujen tuotteiden ja palveluiden 73 900 tCO2e.

2021

Commitments

Uusien ympäristötavoitteiden (2021–2025) mukaan:

 • konsernin päästöt suoritetta kohden vähenevät 15 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025.
 • konsernin energiankulutus suoritetta kohden vähenee 15 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025.

Achievements

No achievements available for this year.

2020

Commitments

Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 70 % vuonna 2020.

Parannamme rautatiematkustajaliikenteen ja -logistiikan energiatehokkuutta 20 % vuoden 2020 loppuun mennessä vuoteen 2012 verrattuna. Tavoitteena rautatiematkustajaliikenteelle 0,36 MJ/henkilökilometri ja rautatielogistiikalle 0,16 MJ/tonnikilometri.

Achievements

Vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus oli 71 % eli tavoite saavutettiin.

Ympäristölupaustavoite (2013–2020) energiatehokkuuden parantamiseksi 20 prosentilla saavutettiin jo vuonna 2019, mutta erityisesti matkustajamäärien dramaattinen vähentyminen covid-19-pandemian vuoksi vuonna 2020 vaikutti energiatehokkuuteen. Junaliikennettä ei kuitenkaan supistettu vastaavasti, jotta turvavälit olisi helpompi säilyttää matkan aikana. Tavaraliikenteessä vaikutukset jäivät pienemmiksi. Matkustajaliikenteessä energiankulutus nousi 48 prosenttia arvoon 0,49 (0,33) MJ/ henkilökilometri. Rautatielogistiikassa suhteellinen energiankulutus pysyi samalla tasolla ja oli 0,16 (0,16) MJ/ tonnikilometri.

2019

Commitments

 • Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 70 % vuonna 2020.
 • Parannamme rautatiematkustajaliikenteen ja -logistiikan energiatehokkuutta 20 % vuoden 2020 loppuun mennessä vuoteen 2012 verrattuna. Tavoitteena rautatiematkustajaliikenteelle 0,36 MJ/henkilökilometri ja rautatielogistiikalle 0,16 MJ/tonnikilometri.

Achievements

 • VR-konsernin käyttämästä energiasta 67 % oli lähtöisin uusiutuvista energialähteistä. Vuonna 2018 luku oli 66 %. Kaikki VR Groupin Suomen toimintojen käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla.
 • Junaliikenteen energiatehokkuus parani vuoden 2019 aikana. Matkustajaliikenteessä energiankulutus laski peräti 8 prosenttia arvoon 0,33 MJ/hkm. Rautatielogistiikassa suhteellinen energiankulutus pysyi vuoden 2018 tasolla 0,16 MJ/ tkm. Ympäristölupaustavoite (2013–2020) energiatehokkuuden parantamiseksi 20 prosentilla on saavutettu.
 • Pohjolan Liikenne hankki HSL-liikenteeseen Leppävaaraan ja Keravalle yhteensä 30 sähköbussia syksyllä 2019, ja alkuvuodesta 2020 määrä on kasvanut vielä viidellä. Pasilan uudelle varikolle on tehty valmiudet laajamittaiseen sähköbussien käyttöönottoon.
 • Loppuvuodesta 2019 VR päätti kompensoida kiskobussien ja Kolarin yöjunien polttoainepäästöt. Rataverkon sähköistämättömyyden vuoksi näillä reiteillä ei ole mahdollista ajaa uusiutuvalla sähköllä. Lisäksi VR kompensoi matkustajajunaliikenteen käyttämän sähkön ja dieselin tuotannosta sekä matkustajajunaliikenteen vaihtotöistä ratapihoilla aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Kompensaatio toteutetaan investoimalla kahteen päästöjä vähentävään ja hiilinieluja lisäävään Gold Standard -sertifioituun vapaaehtoisen päästökaupan projektiin

2018

Commitments

 • Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 60 % vuonna 2020.
 • Parannamme rautatiematkustajaliikenteen ja -logistiikan energiatehokkuutta 20 % vuoden 2020 loppuun mennessä vuoteen 2012 verrattuna. Tavoitteena rautatiematkustajaliikenteelle 0,36 MJ/henkilökilometri ja rautatielogistiikalle 0,16 MJ/tonnikilometri.

Achievements

 • VR-konsernin käyttämästä energiasta 66 % oli lähtöisin uusiutuvista energialähteistä. Vuonna 2017 luku oli 67 %. Alkuperäistä uusiutuvan energian tavoitettaan VR Group on kiristänyt 70 prosenttiin (v. 2020 mennessä). Rautatiematkustajaliikenteen energiankulutus oli 0,36 MJ/hkm ja tavaraliikenteen 0,16 MJ/tkm.
 • Työtä energiatehokkuuden parantamiseksi jatkettiin sekä kiinteistöissä että junaliikenteessä. Junaliikenteen energiatehokkuushanke jatkuu edelleen ja sen edistämisestä on tehty sopimus Väyläviraston kanssa. Ylivieskaan aloitettiin tankkauspaikan rakentaminen, joka mahdollistaa sähkövedon osuuden kasvattamisen ja sitä kautta parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi otettiin käyttöön energiatehokkaita Sr3-vetureita, ja lähiliikenteen kuljettajille koulutettiin energiatehokasta ajotapaa.
 • Myös kiinteistöissä tehtiin useita energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, mm. jatkettiin kiinteistöjen etävalvonnan, energiankulutusseurannan ja rakennusautomaatiojärjestelmän kehittämistä. Lisäksi kasvatettiin automaatiojärjestelmästä kerättävän tiedon määrää ja tehostettiin sen analysointia.

Yrityksen kuvaus

VR Group on vastuullinen matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kuljettaa kohti hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea. Liiketoiminnoistamme VR vastaa matkustajaliikenteestä, VR Transpoint logistiikasta ja VR FleetCare kunnossapidosta. Junaliikennöinti huolehtii vetureista ja häiriötilanteiden hallinnasta, kiinteistöyksikkö puolestaan kiinteistöjen kehityksestä ja vuokrauksesta. Liiketoimintaa tukevat konsernipalvelut.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 791,9 miljoonaa euroa. Junillamme tehtiin 59,5 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 36,6 miljoonaa tonnia tavaraa. Palveluksessamme työskenteli yli 5 800 eri alojen rautaista ammattilaista. Suomen valtio omistaa yrityksemme kokonaisuudessaan. Toimimme pääasiassa kotimaassa mutta myös ulkomailla, lähinnä Venäjällä. Kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia tarkastelemme erityisesti Pohjoismaiden lähimarkkinoilla.

Lue lisää ympäristötyöstämme.

Tuija Säynätjoki
Ympäristöpäällikkö
VR-Yhtymä Oy
tuija.saynatjoki@vr.fi

VR logo