Helsinki on mukana edistämässä kierto- ja jakamistaloutta osana EIT-Climate KIC Circular Cities-hanketta. Hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, jotka lähestyvät kiertotaloutta eri kulmista. Aihetta tarkastellaan muun muassa koulutuksen, julkisten hankintojen, rakentamisen ja kaupunkitasoisten strategioiden näkökulmasta. Hankkeen työskentely käynnistyi toukokuussa 2018 ja kestää vuoden 2019 loppuun.

Hankkeen pääpartneri on Malmön kaupunki ja muita partnereita ovat C40-ilmastoverkosto, Climate-KIC Nordic, Tanskan teknillinen yliopisto, Aarhusin yliopisto, Veolia, Kööpenhamina, Cleantech Bulgaria, Rockwool International ja Helsingin kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroopan innovaatio -ja teknologiainstituutti (EIT). Kokonaisuudessaan hanke kestää 22 kuukautta ja lopulliset tulokset ovat nähtävillä vuoden 2019 loppupuolella. Lue lisää hankkeesta ja sen taustoista hankkeen kuvauksesta

Helsinki on vetänyt Circular Cities -hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen hankintoihin. Työ päättyi kesäkuussa 2019. Työpaketin tuloksena on julkaistu loppuraportti, joka analysoi rakentamisen nykytilaa, tunnistaa mahdollisia pullonkauloja kiertotalousratkaisujen sisällyttämisessä rakentamisen hankintoihin ja ehdottaa niihin ratkaisuja. Raportti sisältää lisäksi case katalogin, johon on kerätty inspiroivia esimerkkejä kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta eri puolilta Eurooppaa. Työn taustaksi on haastateltu rakentamisen kanssa työskenteleviä ihmisiä, kuten kuntien virkamiehiä, suunnittelijoita, rakennuttajia, hankinta-asiantuntijoita, urakoitsijoita ja konsultteja.

raportin kansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää ja lataa raportti käyttöösi

climate-kic-logo

 

 

 

 

Teksti : Leona Silberstein

Viimeisimmät artikkelit